Decision Sciences COMPANY

EU Grant Information

 

Nr projektu

POIR.01.01.01-00-0887/21

Tytuł projektu

Opracowanie modeli AI/ML wraz z systemem informatycznym nowej generacji do ustalania cen ubezpieczeń, pozwalającego na dostosowanie w czasie rzeczywistym taryfy ubezpieczeniowej do pojedynczego klienta, z uwzględnieniem dynamiki rynku i strategii zakładu ubezpieczeń.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie narzędzia informatycznego do automatycznego ustalania cen ubezpieczeń nowej klasy – Ratebook (tzw. „hyper-frequency pricing”), pozwalającego na dostosowanie taryfy ubezpieczeniowej w czasie rzeczywistym do poziomu pojedynczego klienta, z uwzględnieniem dynamiki rynku i strategii zakładu ubezpieczeń. Rozwiązanie to będzie istotnie bardziej efektywne niż obecna praktyka polegająca na ustalaniu taryf dla grup klientów (podmiotów ubezpieczających się) w sekwencji około 2-dniowej.

Efekty projektu

Ratebook posłuży wycenie ryzyka ubezpieczeniowego w czasie rzeczywistym (hyper-frequency trading), poprzez jednoczesne przetwarzanie tysięcy pomiarów. Wykorzystywać będzie metodykę uwolnienia cen do wyznaczenia inkrementalnych zmian cen każdego z dziesiątek tysięcy mikrosegmentów, mitygując tym samym problem przenikalności parametrów ubezpieczeniowych;
Wesprze proces zarządzania taryfą licznymi funkcjami walidacyjnymi, optymalizacyjnymi, rekomendującymi, symulacjami, pomiarami wrażliwości i uczeniem głębokim.
Rezultat projektu zostanie wdrożony we własnej działalności Wnioskodawcy – będzie on przez niego oferowany końcowym użytkownikom w modelu SaaS.

Program wsparcia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wartość projektu

5 409 722,21 PLN

Wartość dofinansowania

3 827 930,49 PLN

Okres realizacji projektu

01.10.2021 – 31.12.2023

DECISION SCIENCES COMPANY

Contact

    We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.